Aisle Cocooning

Ett Aisle Cocooning™ System, är en innesluten kall mittgång som avskiljer den kalla gångens luftström från den heta frånluften. Detta skyddar utrustning mot skador, förlänger utrustningarnas livslängd, minskar belastningen på luftkonditionering samt sparar energi och minskar klimatpåverkan!
Önskar man istället en varm gång så är fortfarande lösningen ett Aisle Cocooning™ System, men då med vissa kompletteringar. 

Nedan finner du en video som på ett mycket instruktivt sätt beskriver Cannon´s välbeprövade lösningar, i form av varma och kalla gångar!

Filmen tar endast 3½ minut. Väl investerad tid!

 

Aisle Cocooning Brochure (4 sidor)

Aisle Cocooning  Active Roof #1

Aisle Cocooning  Active Roof #2

Aisle Cocooning #1 Cold Aisle

Aisle Cocooning #2 Non-Locking Door

Aisle Cocooning #3 Magnetic Lock

Aisle Cocooning #4 Roof Panels

Aisle Cocooning #5 Locks

Aisle Cocooning Cold Aisle El-Magnetic Lock


2020-08-24

Nyheter från Tre Röda aug 2020

Länge sedan sist...

             ...och tiderna har sannerligen förändrats!
 

Vår senaste nyhet Novaerus
har i oberoende tester bevisats 
ta bort

99,99% av coronavirus i luft


Novaerus nanoteknologi är helt ofarlig för människa och miljö

 

Tillsammans med kontamineringsmattan noopli (f.d. SimStep)
dvs. mattan som tar bort det man drar in via skosulor och vagnshjul...


...skapas en unik möjlighet för Dig,
            dina medarbetare och kunder att 

i en säkrare form öppna upp verksamheten igen 

 


I förlängningen reduceras sjukfrånvaro,
sjukskrivningar och psykisk ohälsa

vilket ger

friskare personal och bättre prestationer 

 

Investeringen betalar sig från första dagen!

 

Utöver COVID-19 blir din miljö samtidigt fri från andra virustyper, bakterier, mögelsporer, VOC och 
andra skadliga partiklar

 

Köp eller leasa den modell som passar för ditt syfte; 
kontor, mötesrum, behandlingsrum, tandläkarmottagningar,
skolor, butiker, bostäder, hotell lobbyer och receptioner 
för att nämna några

 

Med vänliga hälsningar
Liliane, Thomas & co

Kontor:
E-post:
08-560 200 22
info@treroda.nu
www.treroda.nu

Tre Röda AB


Denna företagsmarknadsföring är avsedd för företagsadresser. Marknadsföringslagen tillåter att skicka information till företag - även kallad juridiska personer. Exempel på enheter är företag, föreningar, stiftelser och kommuner. Vi marknadsför endast företagstjänster på  denna adress. Önskar du avregistrera dig från framtida utskick, klicka på länken nedan.
Jag vill avregistrera mig från Tre Rödas nyhetsbrev

 

 

 

 
Drivs av: it-solutions 4 U AB